Jsme spolek, jehož hlavním cílem je umělecká tvorba ve specifických skupinách, převážně s lidmi s mentálním postižením.

Máme divadelní soubor, pořádáme festival Menteatrál a fungujeme také nárazově jako produkční zázemí pro různé divadelní projekty.

 

Historie

Spolek Jiné jeviště z.s. vznikl z neformální skupiny studentů pražských uměleckých škol v roce 2011, po úspěšné realizaci projektu Neratov 2011 – divadlo má (s)mysl. Hlavním zaměřením a smyslem sdružení je profesionální umělecká tvorba ve specifických skupinách. Členové sdružení jsou zapojeni ve studijní specializaci (jako studenti a odborní asistenti) Divadelní tvorba ve specifických skupinách na DAMU. V letech 2012 – 2014 jsme pokračovali v celoročním projektu Neratov – divadlo má (s)mysl a v srpnu 2014 uspořádali první ročník festivalu Menteatrál, zaměřeného na profesionální divadelní tvorbu s lidmi s mentálním postižením. V květnu 2014 proběhla v experimentálním prostoru NoD premiéra inscenace Generace FB, mapující problematiku života teenagerů na internetu. Sdružení za svoji existenci vytvořilo 8 profesionálních inscenací, odehrálo více než 20 repríz těchto inscenací, spolupracuje dlouhodobě s Divadlem Vzhůru nohama, podílí se na fungování Studijní specializace Divadla ve specifických skupinách na DAMU a výzkumných aktivitách v tomto oboru, včetně publikační činnosti. Od roku 2013 pořádá mezinárodní festival Menteatrál, který mapuje tvorbu divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením. Jiné jeviště získalo v roce 2016 ocenění Festivalu Next Wave za producentský počin roku.

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014